Νομικά Windows

Παρακαλούμε απευθυνθείτε απευθείας στο νομικό τμήμα εάν έχετε νομικές καταγγελίες, Διεύθυνση Email Νομικού Τμήματος: ebuy7@qq.com


Συμβουλές:

Λάβετε υπόψη ότι αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι για την αντιμετώπιση των ακόλουθων ζητημάτων:


1. Θέματα προ-πώλησης: έρευνα προϊόντος, τεχνική υποστήριξη, αλλαγή παραγγελίας και ακύρωση, έλεγχος αποθέματος προϊόντων, έλεγχος κατάστασης αποστολής κλπ.

2. Θέματα μετά την πώληση: λάθος / ελαττωματικό / κατεστραμμένο / λείπει αντικείμενο, πληροφορίες εντοπισμού δεν είναι διαθέσιμες, λείπουν παραγγελίες κλπ.

Για αυτά τα θέματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του εισιτηρίου (για έκδοση προ-πώλησης), οι εκπρόσωποί μας θα σας βοηθήσουν εκεί.